โปรแกรมส่ง sms การสื่อสาร ที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

SMS เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดระหว่างธุรกิจหรือองค์กรไปยังผู้บริโภค เช่น การส่ง SMS นำเสนอสินค้าหรือบริการ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ แจ้งโปรโมชั่น สิทธิเศษ ส่วนลดหรือคูปองต่างๆ เป็นต้น หลายท่านเข้าใจว่า SMS เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างธุรกิจหรือองค์กรไปยังผู้บริโภคเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วสามารถใช้ SMS เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บางองค์กรมีการใช้ SMS สื่อสารกันภายใน เช่น SMS แจ้งสวัสดิการ SMS อวยพรวันเกิด แจ้งนัดหมายการประชุม นัดหมายไปยังกลุ่มลูกค้า หรือ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร เป็นต้น ด้วยความที่ SMS เป็นการสื่อสารทางการตลาดยุคใหม่ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ในขณะที่พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือก็มีมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ต้องพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยตลอดเวลา การสื่อสารด้วย SMS จึงสะดวก สามารถส่งสารหรือส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ผู้รับสามารถเปิดอ่านได้ทันที แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้คุณและทีมงานในองค์กรเดียวกันไม่พลาดทุกการประชุมเร่งด่วน หรือการติดต่อประสานงานกับลูกค้าคนสำคัญ นอกจากนั้นการสื่อสารโดย SMS ยังมีงบประมาณต่ำมาก แต่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่ง SMS ทำได้ 2 รูปแบบ คือ ส่งจากโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือ และส่งผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมไปยังโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง หลายเบอร์พร้อมกัน ซึ่งรูปแบบที่สองนี้เรียกว่า “Bulk sms” นิยมใช้ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากสามารถส่งข้อความได้จำนวนมาก ส่งได้หลายเบอร์พร้อมกัน ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือมีการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการส่ง SMS มากมาย มีทั้งบริการส่ง SMS ที่เป็นแพ็คเกจรายเดือนหรือรายปี ทำให้มีต้นทุนถูกมากกว่าเดิม ธุรกิจควรเลือกผู้ให้บริการส่ง SMS ที่ดี มีคุณภาพ เลือกผู้ให้บริการที่มี โปรแกรมส่ง SMS เสถียรภาพสูง เพื่อความคุ้มค่า เลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีระบบส่ง SMS ที่ครอบคลุมทั้ง 3 เครือข่ายหลัก มีบริการส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์  API รอบรับการทำงานหลายภาษา ช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารผ่าน SMS มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษร โดยให้ส่งไม่เกิน 160 ตัวอักษรต่อ 1 ข้อความ ดังนั้น ผู้ส่งควรตรวจสอบให้ดีก่อนส่งเพราะหากข้อความมากเกิน 160 ตัวอักษร SMS จะตัดส่วนที่เกินออกไปเป็นข้อความฉบับที่ 2 ทันที ซึ่งมันอาจสร้างความรำคาญให้ลูกค้า หรือลูกค้าไม่สะดวกที่จะเปิดอ่าน อาจแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มลิงค์ URL ให้ลูกค้าคลิ๊กเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้

การสื่อสารด้วย SMS ไม่เพียงแต่สามารถสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้า แต่สามารถใช้สื่อสารกันได้ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรของคุณเป็น Professional มากขึ้น นอกจากจะช่วยให้การสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของคุณอีกด้วย