รถมือสอง

ตลาดรถยนต์มือสองไทยคึกคัก ปี 2564

ตลาดรถมือสองจะเป็นอย่างไรในช่วงปี 2564 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลุ่มตลาดมือสองของใน ในช่วงวิกฤต เบื้องต้นคาด มีการเติบโตสวนตลาดรถใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตรถใหม่มีการหยุดชะงัก และชะลอต่ออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว 2563 จากผลกระทบโควิด-19 และเพิ่งจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาในช่วงต้นปี […]

Learn more →