โปรแกรมส่ง SMS

โปรแกรมส่ง sms การสื่อสาร ที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

SMS เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดระหว่างธุรกิจหรือองค์กรไปยังผู้บริโภค เช่น การส่ง SMS นำเสนอสินค้าหรือบริการ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ แจ้งโปรโมชั่น สิทธิเศษ ส่วนลดหรือคูปองต่างๆ […]

Learn more →